Vizyon ve Misyonumuz

Misyon

Sorumlu olduğumuz işletmelerde tüm paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde karşılamak…

Vizyon

Yenilikçi kurumsal yönetim stratejilerimiz çerçevesinde artacak verimlilik kültürümüzle, işletmelerimizin bilançolarının pozitif yönde olmasını sağlamak.

Kurumsal Kültür ve Değerlerimiz

Şeffaflık

Hesap verilebilirlik

Güvenilirlik

Adil yönetim

Verimlilik