Şirketimiz

Şirket merkezimizde Yönetici Olarak 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Muhasebe Şefi, 1 Muhasebe Meslek Elemanı, 1 Muhasebe Yardımcısı, 2 Satın Alma Görevlisi, 1 Şoför, 1 Halkla İlişkiler Tanıtım personeli,  1 Büro İşçisi olmak üzere 9 kişi görev yapmaktadır.

Belediye ile ilişkiler, Tüm çalışanların özlük hakları, birimlerin ihtiyaçlarının sağlanması, her çeşit sözleşmenin düzenlenmesi, şirket genelinin idaresi, muhasebe ve mali işleri, her türlü finans işlemleri, şirketimizin üçüncü şahıslarla ilişkileri şirket merkezinde çalışan elemanlarca yürütülmektedir.