2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

YALOVA SOSYAL ESENLİK SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Yalova Sosyal, Esenlik, Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’mizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 29.04.2024 Pazartesi günü Saat:11:30’da şirket merkezi Süleyman bey Mahallesi Arabacılar Sokak No:33/12 YALOVA adresinde yapılmasına ve Genel kurul toplantı gündeminin aşağıda belirtilen maddeler üzerinde görüşülmesine,

GÜNDEM:

  1. Açılış ve divan teşekkülü,
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
  3. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
  4. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
  5. Dilekler ve kapanış.