2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

YALOVA SOSYAL ESENLİK SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Yalova Sosyal, Esenlik, Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’mizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de Şirketimiz merkezi Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokak No:33/12  YALOVA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Yönetim Kurulunun daveti ile yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve divan teşekkülü,
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
  3. Mali tabloların görüşülüp müzakere edilmesi,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve müzakeresi,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
  6. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
  8. Dilekler ve kapanış.