2020 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

YALOVA SOSYAL, ESENLİK, SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2020 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Yalova Sosyal, Esenlik, Sağlık Hizmetleri Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ mizin (Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü: 3798 Mersis No: 0934014666300013) 2020 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 05.06.2020 Cuma günü saat:11:00’de şirket merkezi Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No:26/3 YALOVA adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.(ikinci) toplantının 12.06.2020 Cuma günü saat:11:00’de aynı yerde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Yönetim Kurulunun daveti ile yapılacaktır.

Sayın hissedarlarımıza duyurulur.

YABELTAŞ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

(Temsilen Celalettin ÖZEL)

 

  1. Açılış ve divan teşekkülü,
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
  3. Şirket Ana Sözleşmesinin, 8.Maddesi “ Yönetim Kurulu ve Süresi “, değiştirilmesinin görüşülüp onaylanması,
  4. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
  6. Dilekler ve kapanış.